Byföreningens styrelse

Jansjö Byförening

 

Styrelse

 

Ordförande: Nils-Bengt Nilsson

Vice ordförande: Agnetha Holmgren

Sekreterare: Mikael Danielsson

Kassör: Inga-Lena Åkerstedt

Ledamöter: Anna-Lene Westin, Vivianne Lundqvist, Erik Glans,

Siv Holmgren, Hanna Forsberg Sjölander

 

Revisorer: Tina Persson, Sigrid Moberg

Revisorssuppleanter: Birgitta Jonsson, Gunnar Jakobsson

 

Valberedning: Bennet Jonsson (sammankallande), Kerstin Elving

 

Tillsyn för Svarttjärnsstugan: Agnetha Holmgren, Anna-Lene Westin

 

 

Copyright 2012 © All Rights Reserved