Byföreningen

Jansjö Byförening

Bankgiro: 832-6449

0rganisationsnr: 802 463-2542

 

 

Vill du bli medlem i Byföreningen?

 

Det är enkelt! Årsavgiften är 20:- person.

 

Köp medlemskort när du är på besök i bystugan

eller sätt in avgiften på Bankgiro: 832-6449

Ange ditt namn och att det är medlemsavgift!

 

 

 

 

Vill du hjälpa till?

  • Alla är välkomna att jobba tillsammans med oss!

 

  • Stöd oss genom att ha byn som Din Vän-by!

Sätt in ditt bidrag på vårt VÄN-bykonto nr: 6302-815471718

Ange ditt namn!

 

 

 

 

 

 

 

Byföreningen

är en ideell förening, som sedan länge arbetat för byns bästa och ordnat festligheter för sammanhållningen främst under vår och sommar. Länge tillbaka fanns det t.ex.en vägkassa för den gemensamma byvägen innan det blev allmän väg genom byn och man samlade även in pengar till väglyset.

 

HÅLL LYSET BRINNANDE!

Här samlar byns barn in pengar till väglyset som påskkärringar på skärtorsdagen 19.. ?

Bakre raden fr. vä Tina Persson, Eva Persson, Märta Persson, Lisbeth Holmgren

Främre raden fr. vä Monica Högman, Agnetha Holmgren, Bitte Persson,

Torbjörn Westin, Gertrud Olsson (Persson)

 

 

Byföreningen arbetar idag för byns överlevnad och

för att alla som kommer hit

ska möta en levande by med öppet landskap.

 

 

 

Bystugan

Stugan är central i byföreningens verksamhet. Dåvarande Jansjö samhällsförening köpte EFS "Bönhus" när Gulli Persson inte orkade hålla verksamheten igång längre. Vi fick då en egen lokal för våra aktiviteter. Stugan var omodern och i stort behov av renovering, men det var härligt att få tak över huvudet när vintern rasade ut på valborgsmässoafton t.ex. Avlopp och vatten fanns grävt fram till knuten, men inte indraget i stugan.

Efterhand har förbättringar gjorts, som gjort stugan betydligt modernare, trevligare och varmare.

 

 

 

Ditt bidrag går till förbättringar i byn och Bystugan!

Om Du vill möta en by med liv och aktivitet behövs Ditt bidrag!

 

 

 

Copyright 2012 © All Rights Reserved