Jansjö Byförening


Styrelse


Ordförande:

Nils-Bengt Nilsson 070-291 28 01


Vice ordförande:

Gunnar Jakobsson 070-652 54 12


Sekreterare

Mikael Danielsson 070-514 32 14


Kassör:

Anna-Lene Westin 070-27 27 617


Ledamöter:

Sussie Holmgren 073-055 71 64

Inga-Lena Åkerstedt 076-805 22 68

Agnetha Holmgren 073-098 50 86

Torbjörn Törnqvist 070-803 65 21

Bitte Carlsson 070-396 19 52


Revisorer:

Birgitta Jonson 070-201 68 19

Erik Glans 073-926 31 83


Revisorssuppleanter: Sven Elving

                                     Vakant


Valberedning:

Eva Jakobsson (sammankallande) 070-379 69 78

Tina Persson 070-397 21 23


Tillsynmän för Svarttjärnsstugan:

Mikael Häggståhl 070-303 95 76

Oskar Nyberg