Jansjö Byförening


Styrelse


Ordförande: Nils-Bengt Nilsson

Vice ordförande: Tina Persson

Sekreterare: Mikael Danielsson

Kassör: Inga-Lena Åkerstedt

Ledamöter: Anna-Lene Westin, Agnetha Holmgren, Vivianne Lundqvist, Erik Glans, Vakant


Revisorer: Birgitta Jonsson, Sigrid Moberg

Revisorssuppleanter: Sven Elving, Gunnar Jakobsson


Valberedning: Bennet Jonson (sammankallande), Kerstin Elving


Tillsynmän för Svarttjärnsstugan: Oskar Nyberg, Mikael Häggståhl