Jansjö Byförening


Styrelse


Ordförande:

Nils-Bengt Nilsson, 070-291 28 01


Vice ordförande:

Anna-Lene Westin, 070-27 27 617


Sekreterare

Mikael Danielsson, 070-514 32 14


Kassör:

Tina Persson, 070-397 21 23


Ledamöter:

Agnetha Holmgren, 073-098 50 86

Anna Min, 070-620 99 13

Erik Glans, 073-926 31 83

Sussie Holmgren, 073-055 71 64

Inga-Lena Åkerstedt, 076-805 22 68


Revisorer:

Birgitta Jonson, 070-201 68 19

Gunnar Jakobsson, 070-652 54 12


Revisorssuppleanter: Sven Elving, vakant


Valberedning:

Bennet Jonson (sammankallande), 070-655 80 90

Kerstin Elving, 070-225 43 58


Tillsynmän för Svarttjärnsstugan:

Oskar Nyberg,

Mikael Häggståhl, 070-303 95 76