Nyheter och meddelanden

från Jansjö Byförening


2022-10-30 Nytt från styrelsen

Den 22/10 hade byföreningen ett styrelsemöte på Bystugan.

Här kommer lite information från det mötet.

Planeringen för sommaren 2023 diskuterades. Den gångna sommaren har upplevts som mycket lyckad. Det var i stort sett lika många besökare som 2021, trots att vi hade stängt måndagar. Antalet besökare har i flera år bara ökat. Verksamheten i caféet är nu så pass omfattande, att det börjar bli lite svårt att få personal att räcka till. I år drabbades vi dessutom av sjukdom bland de som skulle arbeta i caféet bl.a. corona, magsjuka och förkylning. Trots det och tack vare att flera eldsjälar ställde upp och tog extrapass, lyckades vi hålla caféet öppet som planerat. Det upplevdes av flera som tungt. Vi arbetar ju alla idéellt antingen på semestern eller som pensionärer.

Inför kommande säsong 2023 har vi därför beslutat att ha cafeéet öppet måndag - torsdag (4 dagar/vecka).

Fredag, lördag eller söndag kommer vi att ha någon aktivitet varje vecka bl.a. Gårdsloppis och Jansjöspurten för barn.

Många har uttryckt önskemål om en Kamsdag igen. Om vi lyckas ordna Kamsdag, beror på om det finns tillräckligt många frivilliga krafter som tar tag i det arrangemanget.

Andra aktiviteter kan det också bli.


Under säsongen har 2 ledamöter avgått på egen begäran ur styrelsen och det blev därför nödvändigt att ha ett extra konstituerande styrelsemöte. Så här ser den nuvarande styrelsen ut.


Vi har under denna säsong fått uppskattnig och gåvor från flera oväntade håll till Byföreningen. Vi vill särskilt nämna: 

Från LOPPISBRÖDERNA i Backe har vi fått en pengagåva, som uppmuntran för bra verksamhet för både vuxna och barn.

Från Gudrun Bärjegård och hennes syster Barbro har vi fått fina blå förkläden broderade med monogram "Jansjö Bystuga".

Från Urban Persson har vi fått en gedigen, vacker marschallhållare, ett konstverk, som han tillverkat.


Styrelsen vill härmed framföra ett jättestort, varmt TACK för alla gåvor stora, som små!!!


STORT TACK från styrelsen till alla som arbetat på olika sätt och bidragit till denna lyckade säsong!!! Utan er alla är det inte möjligt att göra det fantastiska vi gjort! 


Väl mött nästa säsong!2020-10-15 Meddelande 

På grund av den rådande coronapandemin med åtföljande restriktioner, har styrelsen beslutat ställa in årets årsmöte. Av denna anledning publicerar vi här nedan verksamhetsårets berättelse.

Om Du har frågor angående detta kontakta oss gärna!


Verksamhetsberättelse för Jansjö Byförening

verksamhetsåret 2019-07-01 – 2020-06-30.

Styrelsen har haft några protokollförda möten men ännu inget årsmöte för verksamhetsåret vid dags dato. Ett flertal avstämningar via telefon har förekommit från Ordföranden med styrelsens medlemmar utifrån hänsyn till rådande Pandemiläge under våren 2020, där man kommit överens om att inte ha någon verksamhet under år 2020. Många personer som engagerar sig i föreningens aktiviteter ingår i den s.k. ”riskgruppen”  eller kommer till byn från många olika håll i landet.


Föreningen har under räkenskapstiden fått en rejäl tillströmning av betalande medlemmar nämligen 226st och ett stort antal sympatiserande medlemmar. Främst var detta under ”Caféveckan” 2019 men även en förändring att ”swisha” in sitt medlemskap har nog bidragit till ökningen. Föreningen har brutet räkenskapsår, då föreningen har medlemmar som aktivt medverkar under sommarperioden och vill ta del av rapporteringar från bl.a. årsmöten.


Sommarcaféet under Juli månad är ett oerhört uppskattat inslag i föreningens verksamhet. Detta upprätthölls som sedvanligt under alla dagar i Juli månad  2019 med många gäster vid borden som uppskattade alla goda läckerheter som fanns.

Den ”stora dagen” i juli, Jansjödagen ”kamsdagen” ägde rum den 13 juli 2019 med kams, loppis och mycket stor trevnad, vilket är en tradition som förväntas ske i Jansjö.  


Under juli månad anordnades återigen inslag och aktiviteter med bl.a  ”Jansjöspurten”, en springtävling oavsedd ålder. Den blev oerhört väluppskattad inte minst av de yngre, som alla fick diplom och pris. En kväll anordnades ett ”byloppis” där även bystugan var öppen på kvällen.


I augusti anordnades surströmmingsdagen traditionsenligt, där byföreningen bjöd alla som hjälpt till under sommaren, samt alla bybor som kunde och ville komma. En riktigt välbesökt och omtyckt tillställning som fyllde bystugan.

Traditionsenlig sista april och Midsommarafton med klädd stång, utomhusgrillning och fest i bystugan var planerad 2020.

Under April 2020 anordnades digitalt  på hemsidan en gissningstävling med 27st deltagare, ”Jansjön river” med anledning av ”Pandemin” som tyvärr satte stopp för all planerad verksamhet. 


En egen bekostad ombyggnation av köket gjordes under hösten 2019 och utbyte av en del bord och stolar i samlingslokalen, för att ytterligare förbättra för de ideellt arbetande samt för allas trevnad.


Föreningen har tacksamt erhållit ekonomiskt driftsbidrag ifrån kommunen.Nya planer finns hela tiden på utökad verksamhet som stärker intresset för byn och området.


Styrelsen vill rikta ett stort TACK till alla som hjälpt föreningen med allt från ideellt arbete, sponsring eller på annat sätt hjälpt till under verksamhetsåret.


Jansjö 2020-10-15

Styrelsen genom 

Ordförande Nils-Bengt Nilsson

________________________________________________________________________________________


2020-09-03 Information från valberedningen 

Hej medlemmar i Jansjö byförening!

Som ni redan läst så är verksamheten inställd i år på grund av coronaviruset.

Valberednigen har i alla fall försökt jobba vidare som om det skulle bli ett årsmöte.

För att inte verksamheten ska stanna av när epedemin avstannat så har vi i samråd med ordföranden ett förslag på att nedanstående personer utgör styrelse under nästa verksamhetsår och att nästa årsmöte blir det två årsmöten efter varandra för 20/21 och 21/22.


Glöm inte att betala medlemsavgiften!BEFATTNING

NAMN 

PERIOD 

ÅR

Ordförande

Nils-Bengt Nilsson

omval

1

Ledamöter

Inga-Lena Åkerstedt

omval

2

Erik Glans

omval

2

Anna-Lene Westin

omval

2

Sussi Holmgren

Nyval

2

Mikael Danielsson

Vivianne Lundqvist

Agneta Holmgren

Tina Persson

Revisor

Birgitta Jonsson sammankallande

omval

1

Gunnar Jacobsson

Nyval 

1

Revisor suppl

vakant

Nyval

1

Sven Elving

omval

1

Tillsynsmän Svarttjärnsstuga

Oskar Nyberg


Mikael Häggståhl

Valberedning

Bennet Jonson sammankallande

Kerstin Elving