Vill du stödja Jansjö Byförenings verksamhet?


Vi är många som hjälps åt och arbetar idéellt för byns bästa sedan många år tillbaka.

Vårt lilla sommarcafé har blivit en mycket uppskattad samlingsplats i juli för alla fastboende, sommarboende och besökare. Antalet besökare ökar för varje år.


Caféet har inneburit många positiva saker för gemenskapen i byn och vi är numera ett glatt gäng i alla åldrar som samarbetar i synnerhet i juli.

På lång sikt har detta troligen stor betydelse för vår vackra bys fortlevnad.


Vill du hjälpa till?

Alla är välkomna att jobba tillsammans med oss!


Hör av dig till oss i Byföreningen!Bli medlem i Byföreningen och

ge en gåva!

Det är ett mycket betydelsefullt stöd för oss.


Du kan köpa medlemskort på Bystugan,

med swish eller bankgiro.


Medlemsavgiften är endast 20:-/ person och år!


-Om du vill betala för flera medlemmar,

gör du enklast så här:


 • Skicka ett meddelande med dessa uppgifter på alla:


 1. -Namn
 2. -Ålder
 3. -Bostadsort
 4. -Medlemsavgift


 • Skicka in meddelandet.
 • Betala med swish eller bankgiro.

MEDDELADE från:

 
 
 
 

Betala med Swish123 66 88 337

I meddelandet skriver du:

-Namn

-Ålder

-Bostadsort

-Medlemsavgift


Betala med Bankgiro 832-6449

I meddelandet skriver du:

-Namn

-Ålder

-Bostadsort

-Medlemsavgift


Hantering av personuppgifter.

 • Genom att bli medlem godkänner du att vi registrerar dina inlämnade uppgifter i vårt medlemsregister.
 • Vi behöver namn- ålder och adressuppgifter till vårt medlemsregister för medlemsinformation, för planering, för att söka verksamhetsstöd och för rapportering av antal medlemmar till Bygdegårdarnas riksförbund.
 • Vårt medlemsregister innehåller endast namn, ålder, ev. mobilnr/mailadress och adress.
 • Om medlemskapet upphör raderas alla uppgifter.
 • Medlemsuppgifterna är endast för vår interna hantering och delas inte med någon utomstående.


Vid frågor kontakta oss via meddelande eller mail:jansjo@jansjo.net

Lämna en gåva till Byföreningen!


Stöd  oss så att vi kan fortsätta med alla våra aktiviteter i Jansjö!


Sänd in din gåva med:


Swish123 66 88 337


Bankgiro nr 832-6449


OBS! Ange "GÅVA" och ditt namn!Alla bidrag mottages med stor tacksamhet!Varför inte en personlig jansjö-MAILadress?


Valfritt namn.... @jansjo.net


Skicka ett mail med ditt önskemål till: jansjo@jansjo.net


Jansjö Byförening

0rganisationsnr: 802 463-2542

Bankgiro: 832-6449

SWISH nr 123 66 88 337


Kontakta oss gärna!