Vill du stödja Jansjö Byförenings verksamhet?


Vi är många som hjälps åt och arbetar idéellt för byns bästa sedan många år tillbaka.

Vårt lilla sommarcafé har blivit en mycket uppskattad samlingsplats i juli för alla fastboende, sommarboende och besökare. Antalet besökare ökar för varje år.

Caféet har inneburit många positiva saker för gemenskapen i byn och vi är numera ett glatt gäng i alla åldrar som samarbetar i synnerhet i juli.

På lång sikt har troligen detta stor betydelse för vår vackra bys fortlevnad.


Vill du hjälpa till?

Alla är välkomna att jobba tillsammans med oss!

Hör av dig till oss i byföreningen!Bli medlem i Byföreningen!

Det är ett mycket betydelsefullt stöd för oss.


Du kan köpa medlemskort på Bystugan, swisha eller via vårt bankgirokonto.


Medlemsavgiften är endast 20:-/ person

-med Bankgiro 832-6449


Sätt in 20:- på Bankgiro nr 832-6449


OBS! Ange ditt namn, ålder, bostadsort och att det är medlemsavgift!


-med Swish123 66 88 337


Ta din mobil, öppna swish, välj skanna och rikta kameran mot QR-koden nedan.

Du får då upp ett nästan färdigt swish-meddelande till Byföreningen där du bara fyller i ditt namn och ålder i meddelandet.

Swisha

KLART!

-Om du vill betala för flera medlemmar samtidigt, gör du enklast så här:


Skriv namn ålder och bostadsort på varje medlem i meddelandet nedan.

Skicka in meddelandet.


Swisha in summan till 123 66 88 337 eller betala in på bankgiro 832-6449. Skriv bara ditt namn och antal medlemskort i meddelanderutan där.

 
 
 
 

Lämna ett bidrag till Byföreningen!


Stöd  oss så att vi kan fortsätta med alla våra aktiviteter!

Alla bidrag små, som stora mottages tacksamt!


Sätt in ditt bidrag på:

Bankgiro nr 832-6449


OBS! Ange bidrag eller gåva och ditt namn!


Swish123 66 88 337

TIPS!

Ta din mobil, öppna swish, välj skanna och rikta mobilkameran mot denna QR-kod.


Du får då upp ett swish-meddelande till Byföreningen på mobilen, där fyller i summa, ditt namn och vad summan avser.

Swisha. KLART!


Personlig jansjö-MAILadress gratis!

Valfritt namn.... @jansjo.net


Skicka ett mail med ditt önskemål till: jansjo@jansjo.net


Jansjö Byförening

0rganisationsnr: 802 463-2542

Bankgiro: 832-6449

SWISH nr 123 66 88 337


Kontakta oss gärna!