Vill du stödja Jansjö Byförenings verksamhet?


Vi är många som hjälps åt och arbetar idéellt för byns bästa sedan många år tillbaka.

Vårt lilla sommarcafé har blivit en mycket uppskattad samlingsplats i juli för alla fastboende, sommarboende och besökare. Antalet besökare ökar för varje år.

Caféet har inneburit många positiva saker för gemenskapen i byn och vi är numera ett glatt gäng i alla åldrar som samarbetar i synnerhet i juli.

På lång sikt har troligen detta stor betydelse för vår vackra bys fortlevnad.


Vill du hjälpa till?

Alla är välkomna att jobba tillsammans med oss!

Hör av dig till oss i byföreningen!
Bli medlem i Byföreningen!

Det är ett mycket betydelsefullt stöd för oss.


Gör så här:


Medlemsavgiften är 20:- person.


1. Köp medlemskort när du är på besök i Bystugan 


eller


2. Swisha 20:- till Jansjö Byförening 123 66 88 337


eller


3. Sätt in 20:- på Bankgiro nr 832-6449OBS! Ange ditt namn, ålder och att det är medlemsavgift!


TIPS!

Ta din mobil, öppna swish, välj skanna och rikta kameran mot denna QR-kod.


Du får då upp ett nästan färdigt swish-meddelande till Byföreningen där du bara fyller i namn och ålder i meddelandet.

Swisha. KLART!

Lämna ett bidrag till Byföreningen!


Stöd  oss så att vi kan fortsätta med alla våra aktiviteter!

Alla bidrag små, som stora mottages tacksamt!

Sätt in ditt bidrag på:


Bankgiro nr 832-6449

eller

Swish nr 123 66 88 337


OBS! Ange t.ex. JANSJÖ-vän, bidrag eller gåva och ditt namn!


TIPS!

Ta din mobil, öppna swish, välj skanna och rikta kameran mot denna QR-kod.


Du får då upp ett swish-meddelande till Byföreningen på mobilen, där fyller i summa, ditt namn och vad summan avser.

Swisha. KLART!

Personlig MAIL-adress gratis!

Valfritt namn.... @jansjo.net


Skicka ett mail med ditt önskemål till: jansjo@jansjo.net


Jansjö Byförening

Bankgiro: 832-6449

0rganisationsnr: 802 463-2542

SWISH nr 123 66 88 337

Kontakta oss gärna!