IMG_5132_edited1
IMG_0723
aug 2010 618
juli2010 208
juni 2011 037b
IMG_3877_edited6

Se och uppleva


JANSJÖ FÄBODAR


*Fäbodarna har legat på denna plats sedan 1860. Jansjöbönderna tvingades då lämna Bergsjö fäbodvall, som låg på betydligt bättre mark.

Fäbodvallen där den ligger idag är helt omgiven av myrmark och bilväg hit saknas.

Mygg är det gott om här, men inte på vintern.


På denna plats härskar lugnet. Här drabbas man av den "STORA BOERNTRÖTTHETEN". 

Man eldar, äter och sover. Batterierna laddas och vill man drar man kanske upp en fisk ur Stortjärnen.


Balsam för själen!ETT TIPS!

Enligt vissa bybor bör man, om man går i giftastankar, kontrollera om ens tillkommande klarar "BOERNPROVET" innan man slår till...


Det innebär en övernattning i boern mitt i skogen. Det kan vara en stor utmaning med primitivt boende utan rinnande vatten, toalett, el, utan bilväg, massor av mygg sommartid och vilda djur utanför knuten! Numera har dock utmaningen tyvärr blivit lite mindre när det finns mobiltelefoner med ständig uppkoppling, men det kan kanske ändå vara värt att göra en test.