IMG_5132_edited1
IMG_0723
aug 2010 618
juli2010 208
juni 2011 037b
IMG_3877_edited6

Se och uppleva


Ol' Pers


Privat bygdemuseum med allehanda gamla ting och kläder.


Flera år anordnade Tina Persson med familj en välbesökt SPELMANSTRÄFF i muséet. Numera kan man få besöka muséet om man kontaktar Tina.