Annat sevärt

Annat sevärt i utmarkerna

VASATALLARNA

Befinner du dig på vägen mot Tågsjötorp, måste du söka dig fram till VASAtallarna!

Från väg 346 mot Vallen ta Mullvägen, första vägen på vänster hand efter grustaget och mot Öster-Jansjön. På vänster sida om skogsbilvägen före hygget är det markerat en stig till de två jättetallarna, varav den mindre syns från vägen. Området heter Gammflon. Har hört någon kalla dem Vasatallarna vilket torde betyda att de är från Gustav Vasas tid.

Jag bedömer att tallarna är betydligt äldre, 7-800 år. Tallen närmast vägen är nog den mest märkliga tall jag sett, då den nedtill har 7 djupa skåror, varav den största är 2 dm djup. 100 meter längre in i ungskogen står traktens grövsta tall med en brösthöjds diameter på ca 103 cm. Sannolikt är det Norrlands grövsta och äldsta tallar. Jag har arbetat och bott i alla Sveriges län, sprungit och vandrat mycket i skogar och under 15 års arbete med skogsuppskattning och värdering sett mycket skog, men aldrig tallar i den här storleken och åldern.

Någon har berättat att det kan vara för mer än 85 år sedan, som SCA, då Kramforsbolaget, hade en middag för sina anställda varvid man hade dukade bord runt de grova tallarna för att hedra, hylla dem för sin ålder och storlek. Sevärt på väg till Vasatallarna: Efter grusgropen på vänster sida finns 2 siktröjda spolgropar och i början av Mullvägen på höger sida, 2 spolgropar till.

Skrivet av: ........ (Källa: http://backe.nu/sv/article/vasa-tallarna)


Om den fina middagen för 130 gäster 1928 vid tallarna kan du här läsa i Allehanda

HÄLSOKÄLLAN, KÄLLERMYREN

På väg från Backe mot Tågsjötorp svänger man av till vänster på en av skogsbilvägarna.

Där kan man hitta den glömda Hälsokällan vid Källermyren, en gungande, vattenfylld kulle.

För länge sedan hämtades hälsovatten där, som man buteljerade och sålde enligt sägen.


I området finns också den vackra LUNGLAVEN.

unsplash