Jansjövidda, Boern

Se och upplev Jansjövidda och Jansjöboern


I denna trollska natur, kan man vissa dagar tycka sig se förfäderna från stenålden röra sig bland träden.

Jansjövidda och fäbodarna


Jansjövidda är ett område med vacker natur formad av inlandsisen. Tjärnar, myrar, grusåsar, sjöar, åar, tallmoar som pelarsalar, jätteflyttblock och död-isgropar gör att man förundras över naturens krafter. Här finns många lämningar från stenåldern i form av talrika fångstgropar och hällmålning (Mystiska korset). Motionsspåret "Benknäckarn" har i år, 2017, hamnat på plats 60 på listan av de 100 bästa motionsspåren i Sverige. Spårcentral finns vid Svarttjärnsstugan.

Stigen till Jansjö fäbodar

Längst upp på vändplanen på Vitberget börjar Bostigen. Den ansluter delvis till stigsystemet Jansjövidda. Det tar ca 1 timme att gå till Jansjöboern i lugn takt. Plocka gärna småsten från stigen och lägg i stenrösena (OFFERKASTERNA), när du går för att rensa stigen och för att andra före dig gjort det.

Vilarstenen


Halvvägs efter stigen till Boern finns den lämpliga VILARSTENEN.

Här finns sittplats för många i lagom höjd för både stora och små.

Här kan du se många jättestora flyttblock från istiden.

Lidtjärnarna


Lidtjärnarna mynnar så småningom ut i Östra Jansjön. Förbi Lidtjärnarna passerar stigsystemet mellan Backe och Rossön. Vid Stor-Lidtjärn finns en välbesökt gapakoja där många brukar rasta och en del övernattar där. På Stor-Litjärns norra sida går stigen längs en grusås där där du kan hitta flera fångstgropar från Stenåldern.

Sjöranunkel


Mellan Stor-Lidtjärn och Lill-Lidtjärn finns ett ovanligt bestånd av Sjöranunkel. Enligt uppgift kunde den föröka sig med frön under tiden närmast efter den senaste nedisningen, men till följd av ett kallare klimat förökar den sig numera bara med rotskott. Den visar att högsta kustlinjen en gång gick där.

Läs mer...

Svarttjärnsstugan Albert Ol's stugan

Den gamla bostigen till Jansjö Fäbodar passerar förbi stugan på Josefinas Vilarbacke.Välkommen in!
Välkommen in!

Klicka på bilden så förstoras den!

Stugan ligger vid Svarttjärnen i Jansjövidda-området.

Bilväg finns till stugan.

Om man vill vandra eller springa på stigarna i spårsystemet kan man starta här. En karta över spårsystemet finns där man lämnar bilen.

Denna stuga är öppen för alla. Om man vill får man övernatta 1-2 nätter. Du städar efter dig och tar med dina sopor.


Stugan finns omnämnd i boken "STUGLANDET"

-En guide till fria övernattningar i Sverige.

Grillplats, ved, disk/tvättmöjlighet och dass finns att tillgå. Vatten hämtar du i Svarttjärnen.

Tyvärr har stugan på höstarna tidvis ockuperats av utländska bärplockare och ibland av ljusskygga stöldligor, men efter tillslag av polisen och fler besökare hoppas vi slippa dessa besök.


Byföreningens tillsynsmänhar nyligen röjt upp kring stugan och rustat upp med bl.a. vedbod, disk/tvättbänk ute, bord och grillplats. Det är riktigt trivsamt på Josefinas Vilarbacke nu!

Svarttjärnsstugans (Albert Ol's stugan) historia


Denna stuga är en s.k. svalstuga, den äldsta typen av byggnader för boende i Sverige. Den består av ett enda timrat rum med en svale av bräder, ett kallutrymme, som kunde tjänstgöra som farstu och förråd.


Albert Ols'torpet var det sista av dagsverkstorpen som upplåtits i Jansjö och hade de sämsta förutsättningarna för att bli bestående. Den hade ännu sämre läge än de tre torpen som uppläts 1917 i Stavringa dvs. Manne Lundgrens, Isak Viklanders och Erik Marks. År 1920 upplät Per Erik Persson detta torp på sitt vedbrandsskifte till Elias Albert Olsson f. 1879 från Stensvattnet.


Albert Olsson var gift med Ida Maria Viklander f. 1886. Hon var dotter till Isak Viklander d.ä.

Torpet låg på skiftet 2:6 ca 300 m ovan gamla landsvägen enligt ekonomiska kartan över Jansjö och där byggde man upp denna stuga.

Här bosatte paret sig med sina tre barn. Eva 8 år, Oskar 5 år och Inga 2 år. Det är ofattbart hur hustrun Ida kunde stå ut långt inne i djupa skogen med maken borta om vintrarna på skogsarbete miltals från hemmet. Han var en mycket skicklig brosslare och var nog borta från hemmet månader i sträck ibland. Inte blev det bättre av att en man begått självmord vintern 1921 i en slåtterlada 100 meter från torpet.

Vilka tårdrypande berättelser man skulle få höra om väggarna kunde tala!


Nu blev det ändå inte så många år de bodde där. När Idas far, Isak Viklander, dog 1927, kunde de överta hans torp. Det friköpets sedan enligt ensittarlagen av den 18 juni 1925 ” Om rätt att i vissa fall för nyttjanderättsinnehavaren att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område”. Stugan återgick till hemmansägaren. Den fick sedan stå och förfalla i 60 år.


Att Albert Ols'stugan sedan ändå kunde räddas åt eftervärlden får vi tacka Jansjö Samhällsförening för. De beslöt nämligen år 1979 att riva och transportera stugan till Josefinas Vilarbacke, vid Svarttjärna, där den står idag. Josefina var gift med bonden Jonas Svensson. På denna plats brukade hon göra upp en "myggrök när hon jette kräka". Här var det nämligen ingen brandfara.

Med många frivilliga krafter under ledning av Johannes Forsberg iståndsattes flytten.STUGAN SKALL VARA ÖPPEN FÖR EN OCH VAR, ALDRIG VARA LÅST,

MEN BESÖKARNA BÖR ANTECKNA SINA NAMN I GÄSTBOKEN.

-----------Denna berättelse fanns på en tavla, på väggen i stugan, osignerad.

Den är skriven av Per Persson enligt dottern Tina.

Mystiska Korset


Gör en avstickare från Bostigen och besök jättestenblocket med stenåldersgrafitti,eller vad betyder hällmålningen i rödockra?? Ingen som lever idag vet vad den som gjorde målningen avbildade. Färgen har skyddats av väder och vind på grund av att det stora stenblocket lutar. 

Jansjö Fäbodar*Fäbodarna har legat på denna plats sedan 1860. Jansjöbönderna tvingades då lämna Bergsjö fäbodvall, som låg på betydligt bättre mark.

Fäbodvallen där den ligger idag är helt omgiven av myrmark och bilväg hit saknas.

Mygg är det gott om här, men inte på vintern. Vårvintern är en perfekt tid att besöka boern med skidor om man vill ha myggfritt.

På denna plats härskar lugnet. Här drabbas man av den "STORA BOERNTRÖTTHETEN".

Man eldar, äter och sover. Batterierna laddas och vill man drar man kanske upp en fisk ur Stortjärnen.


Balsam för själen

ETT TIPS!


BOERNPROVET

Enligt vissa bybor bör man, om man går i giftastankar, kontrollera om ens tillkommande klarar "BOERNPROVET" innan man slår till...


Det innebär en övernattning i boern mitt i skogen. Det kan vara en stor utmaning med primitivt boende utan rinnande vatten, toalett, el, utan bilväg, massor av mygg sommartid och vilda djur utanför knuten! Numera har dock utmaningen tyvärr blivit lite mindre när det finns mobiltelefoner med ständig uppkoppling, men det kan kanske ändå vara värt att göra en test.

unsplash